Fantsnäs

I Fantsnäs fanns redan på medeltiden en eller flera grupper av hus. Namnet antas tyda på lotsverksamhet. På 1700-talet fanns det ett lotshus i Fantsnäs, vilket ännu finns kvar. På bägge sidor om udden rinner källor ut med grundvatten från den närbelägna sandåsen i Valkom. Platsen har alltså kunnat verka som skyddshamn och som vattenpåfyllnadsplats för seglarna i österled redan under vikingatiden. På uddens sydöstra spets finns en naturhamn. På sandterassen (h. 30 m) ovanför hamnen hittades en helt genomkorrodierad järnkrok. Den kan förknippas till en byggnad, brygga eller båtkonstruktion, som funnits på platsen.

        Flera liknande ankarplatser verkar finnas med jämna mellanrum från Pellinge i Borgå till Lapuri i Virolahti. För dem alla är det typiskt att de har landmärken som syns från havet, en skyddad naturhamn och dricksvattenkällor.