Forsåkern

Forsåkern låg vid en skyddad vik på västra sidan av Finnbyforsen ca 1,5 km från Paaskoski mot nordväst. På Forsåkerns strand har man fiskat allt sedan stenåldern. På en gammal lägerplats på den yttersta sandbankens udde hittades ett nålhus av mässing, till vilket det hittats en motsvarighet (KM 2002049:70) vid utgrävningar av Sigfrids hemman i Pernå, Thorsby (Pellinen 2002). I Torsby fanns sex hus år 1560, som betalade skatt, och Sigfrids hemman var stamhemman nr. 2. På båda nålhusen har använts med punsel slagna dekorationer, från vikingatiden härmade, s.k. oxögon samt svarvade fåror. Noggrann datering fattas, men enligt forskarna skulle de kunna vara från 1600-1800-talet (Tomanterä 2013).

    På Forsåkern hittades också en skära, två broddar och båtnitar. Våren 2014 undersöktes området med metalldetektor, och då hittades ett hästskospänne i brons försett med en järnnål. På spännets ring finns en dekoration som påminner om en ödla?