../Rautakymi/Koskenkyla.html

Böle

Virasforsen

Abborfors

Hundberget

Laitsalmi

Kymmene älv

Nutanäs

Kvarnby

Kärsäharju

Ahvio

Lappträsk

Elimä

5 km

Borgå

Lovisa

Liljendal

Strömfors

Pyttis

Kotka

Fredrikshamn

Vederlax

Långforsen

Holmgård

Marby

Kulla

Forsby

Tervik

Isnäs

Malmsby

../Rautakymi/Petjarvi.html
Korsnas.html

B ö n d e r ,  s m e d e r ,  l a x a r i s t o k r a t e r                                                   

EN UNDERSÖKNING GJORD AV AMATÖRARKEOLOGER OM KYMMENEDALENS JÄRNÅLDERSBOSÄTTNING (klicka på symbolerna eller gå in Här)

Fantsnas.html

Fantnäs

../Rautakymi/Hallonberget.html
../Rautakymi/Munapirtti.html
../Rautakymi/Iivarinsaari.html
../Rautakymi/Klasaro.html
../Rautakymi/Kuuskoski.html
Marknadsbacken.html
Straka.html
../Rautakymi/Gislom.html
../Rautakymi/Pyhtaa.html

Hästholmen

Bondasholmen

Hastholmen.html

Forsåkern

Mjölnarbacken

Stockfors

Stråka

Korsnäs

Hundberget.html
Bondasholmen.html
Laitsalmi.html
Natanaset.html
Forsakern.html
Kvarnby.html
Karsaharju.html
Abborfors.html
Holmgard.html
Virasforsen.html
Langforsen.html
Tervik.html
Forsby.html
../Rautakymi/Isnas.html
Stockfors.html