Korsnäs

Ett vackert spänne, format som ett fågelhuvud, av den typ som användes i läderbälten under vikingatiden. Liknande spännen har hittats både i Birka och Novgorod. Det handlar antagligen just om en lägerplats som vikingarna utnyttjat på sina seglatser i österled. Det andra bronsföremålet, som hittades på platån i Korsnäs, torde vara handtaget till ett skrin eller en liten kista.

En sandplatå som ligger i en skyddad bukt, väster om den udde som skjuter ut i havet, med en strand som sluttar mot havet i sydväst . Här hittades två spännen från vikingatiden, en grythängare, en isbrodd, ett fragment av en bronsskiva, järnspikar samt rester av eldstäder (KM 3860). En del av de sistnämnda är betydligt yngre, och kan dateras till sekelskiftet 1800-1900. Man har förmodligen vid den tiden skeppat sand med fartyg från denna platå. Från Korsnäs ledde en stig längs åsarna till Kymmeneälvens övre lopp och vidare via Tammijärvi ända till Elimä.

        Spännena är bronsgjutningar från vikingatiden. Liknande spännen gjöts bl.a. i Birka och Novgorod. Ett liknande spänne, dekorerat med fågelhuvud och tandat mönster, hör till Luistari föremålsfynd (KM 18000:4023). Korsnäsudden var kanske en av vikingarnas skyddshamnar nära den del av Kymmene älv som mynnar ut i Pyttis. Från stranden gick en stig längs sandåsen in mot land, så det är troligt att man också idkade handel här.