Laitsalmi


Sommaren 2013 hittades en järnslaggsförekomst i Laitsalmi, sydost om Hästholmen, då man undersökte sandterrasser vid forsplatserna vid den västra grenen av älvens övre lopp. Under slagglagret på 30 cm:s djup hittades kolbitar, som hörde till fyndsammanhanget. Arbetsgruppen lät i oktober 2013 göra en AMS-dateringsundersökning av kolet i det polska Pozna dateringslaboratoriet. Resultatet visar att slagget har uppkommit på yngre romersk järnålder under åren 59 – 180 e.Kr. (Gostar 2013).

        Den bågryggade (bredryggade) kniven har kanske använts till fiskrensning och den har motsvarigheter bl.a. i Jäbara i Virumaa (Lang 2007; Peets 2003; Laul & Tónisson 1991) samt i Kärsimäki, Maaria (KM 13075:136). Eggens form började troligen användas redan på äldre romersk järnålder (Ruusuvuori 2009). Fragmentet av bronsföremålet på bilden torde vara från ett armband eller kanske från en halsring? Har föremålet tillverkats på platsen eller har smeden, som gjorde smält- och smidesarbeten, haft det i sitt råvarulager? Eller har det tillhört någon fiskare? Man antar att metaller på järnåldern varit bytesvara motsvarande pengavärdet.

        I Nutanäs ca en halv kilometer härifrån och även i Majaniemi på Tammijärvis östra strand finns slagg, som påminner om bronssmältningsslagg. Likaså hittades fragment av en bronssmältningsdegel (Miettinen 1988) på det närbelägna Hundberget. Järnframställningsslagget i Laitsalmi har slagits i små bitar på samma sätt som i Böle, Virasforsen, Hundberget, Västerby och Kärsäharju.

Poznań Radiocarbon Laboratory 18.10.2013 (Poz-57350)