Marknadsbacken

Ett vikingatida barkjärn hittades gömt i en s.k. halvgrotta som bildats mellan två stora flyttblock på Marknadsbacken i Abborfors (höjd 20 m över havet). Det större flyttblockets branta vägg sluttar inåt. Bettet väger 351,2 g och dess mått är längd 163 mm, bredd 62 mm, munöppningens bredd 40 mm. Föremålet är kanske litet för smalt och runt för att vara en bila, så det är troligen fråga om ett barkjärn eller en täljyxa, som passar till lättare träarbeten. Föremålet var gömt i sanden under en flat sten, på ca 25 cm:s djup (KM 39606:1). Avståndet till Abborfors hamn är ungefär 700 meter och till Marknadsbacken 300 m. Vikingarna använde liknande föremål med ca 1,5 m långa träskaft (jfr täljyxa). Liknande föremål har hittats i Tontinmäki på Hovinsaari i Räisälä (KM 2592:131) (se även Peets 2003).

Framför flyttblocket hittades senare på bottnen av en lägereldsplats 10 keramikbitar, som senare daterades till bronsåldern och samtliga representerade Kiukaiskulturen (KM 39606:2). En bit var dekorerad med låga gropar. På lägerplatsen hittade man ännu två kvartsavslag, en stenmejsel och ett fragment av en stenyxa (KM 39606:3). Man hittade också ett svenskt mynt från 1600-talet. Den skarpsynte kan i flyttblockets kant urskilja något som till formen påminner om ett ansikte.