Stockfors

På Kymmene älvs östra strand, sydost om kyrkbyn, finns en stenig backe på vars östra sida älven gör en liten inbuktning där det finns en upphöjd platå. Marken består av mjäljord. I en markberedningsgrop hittades 9 st keramikbitar samt en knytnävsstor slipsten (Pyttis, Präståkern KM 39615). Den vänstra biten är från ett kärl dekorerat med gropar. Enligt experterna kan keramiken dateras till övergången mellan brons- och järnåldern. Ca 2.5 kilometer söder om fyndplatsen ligger Stråkas gravplats från den romerska järnåldern.